Do góry
Blog o psychomedduchowym stylu życia i podróżach
Logowanie | Odwiedź nas:
  Logowanie | Odwiedź nas:

  Tyniec

  Tyniec – dawna podkrakowska wieś, która została przyłączona do Krakowa. Znajduje się w części zachodniej miasta, pomiędzy wapiennymi wzniesieniami jurajskimi zwanymi Wzgórzami Tynieckimi, na prawym brzegu Wisły. W okolicy Tyńca znajduje się przełom Wisły zwany Bramą Tyniecką oraz stepowy Rezerwat przyrody Skołczanka. Tyniec znany jest głównie dzięki Opactwu Benedyktynów.

  Pobyt w Tyńcu skłonił mnie do szczególnych refleksji, a mianowicie nad zdrowiem w świetle Bożej perspektywy.

  „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha” (Apokryficzna Ewangelia wg św. Marii Magdaleny, przełożył Jerzy Prokopiuk).

  „Przywiązanie do rzeczy materialnych rozbudza namiętności. I to jest przeciw naturze. Tak w całym ciele rodzi się udręka; dlatego to powiadam wam: ’Trwajcie w harmonii…’. Jeśli straciliście równowagę, czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. Kto ma uszy niechaj słucha” (Apokryficzna Ewangelia wg św. Marii Magdaleny, przełożył Jerzy Prokopiuk).

  „Życie i zdrowie masz tylko jedno”. Dlatego warto przez całe życie uczyć się miłości, radości, silnej wiary, dbania o zdrowie, związek, dobre relacje z innymi oraz budować żywą i bliską więź z Bogiem. Polecam Ci rozdział 21 książki „Życie i zdrowie masz tylko jedno” zatytułowany: „Relacje z Bogiem jako nowy, wyższy wymiar życia. Cieszenie się życiem z Bogiem” oraz obszerny rozdział 23 pt. „Jak dbać o swoje zdrowie, aby go mieć jak najwięcej”.

  „Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma wesela nad radość serca(Mądrość Syracha 30, 16).

  „Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja” (3 J 2). „Dlatego że Bóg był z Nim, chodził On [Chrystus] dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich..” (Dz 10:38).

  „Bom Ja, Pan, twój lekarz(2 Mo 15: 26). Bóg jest uwielbiony przez uzdrowienie, a nie przez chorobę. Nie warto poddawać się żadnej chorobie, nigdy nie tracić nadziei, do końca wierzyć w zdrowie i Bożą pomoc. Wierzyć w dobro.

  Zachęcam Was do obejrzenia filmów o wspaniałych uzdrowieniach, które potwierdzają Bożą moc. Ku wzmocnieniu wiary, pokrzepieniu serc i duszy. Szczególnie wtedy, kiedy medycyna i lekarze nie są już w stanie pomóc. Bo warto wiedzieć, że „Jest wiele rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, ale nie ma niczego, co nie mogłoby się wydarzyć. Bóg jest największym lekarzem(Bruno Gröning). W Piśmie Świętym Słowo Boże nie mówi, że Bóg leczy tylko wybrane choroby lecz wszystkie. Nie jest wolą Bożą, aby człowiek chorował psychicznie czy fizycznie i cierpiał na choroby duszy. „Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby(Ps 103). „Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa” (Łk 1: 37). Trzeba bardzo mocno wierzyć i ufać, że Boża siła pomaga i uzdrawia. I pamiętać, że uzdrowienie jest największą łaską i najpiękniejszym podarunkiem od Boga. I nie można tego kupić za żadne pieniądze.

  Część 1: https://youtu.be/B7L4QKq6Skg
  Część 2: https://youtu.be/pVwjPkBFTt8
  Część 3: https://youtu.be/KwlgQqLsUf4
  https://www.youtube.com/watch?v=NQ_LmlTHAMI
  https://www.youtube.com/watch?v=iM34i3I6FsA&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=Apfwo9HLloM&feature=youtu.be&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=WjijVQQW9FU&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=THcdvD1xH0o
  https://www.youtube.com/watch?v=_TP_h8HlDxM
  https://www.youtube.com/watch?v=hpJPP7D8Rr0
  https://www.youtube.com/watch?v=npcOeCWHpSw
  https://www.youtube.com/watch?v=Ph19atpU58I
  https://www.youtube.com/watch?v=jdMvEE1M7fQ

  Dawaj odetchnąć swej duszy i ciesz swoje serce, odsuń od siebie jak najdalej smutek, bo smutek już wielu zgubił, żadnego pożytku w nim nie ma . Zazdrość i gniew skracają życie, a zamartwianie się przedwczesną starość sprowadza” (Mądrość Syracha 30, 23-24).

  „Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady” (Ps 107: 19-20).

  „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie…” (Iz 53: 4).

  Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi” (Ps 135: 6).

  „A jak uwierzyłeś, niech ci się stanie!” (Mt 8: 13).

  „Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona” (Mt 9: 22).

  „Nie bój się, tylko wierz!” (Mk 5: 36).

  Wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Mk 9: 23).

  https://www.youtube.com/watch?v=6CKCThJB5w0

  „Od najwyższego bowiem pochodzi leczenie…Pan wywiódł leki z ziemi i mądry człowiek nie będzie nimi gardził” (Mądrość Syracha 37, 2-4).

  „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem – Hipokrates.

  Polecam Ci rozdział 24 książki „Życie i zdrowie masz tylko jedno” zatytułowany: „Odżywianie wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne”.

  Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu, albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. Natomiast chwalmy jego wielkość, gdyż przygotował nas na to. On wzywa nas, abyśmy stali się w pełni ludzcy”. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru, a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela” (Apokryficzna Ewangelia wg św. Marii Magdaleny, przełożył Jerzy Prokopiuk).

  https://www.youtube.com/watch?v=OP-00EwLdiU
  https://www.youtube.com/watch?v=k5w7MgTgVVs

  I na koniec…

  Zachęcam Cię gorąco, tak z całego serca, abyś w trakcie lub po podróży położył się wygodnie i przeczytał książki: „Życie i zdrowie masz tylko jedno”, „Studium sztuki lepszego życia” oraz/lub „You have one life and one health”

  Wszystkie informacje o książkach i ich zamówieniu znajdziesz TUTAJ

  Książka „Życie i zdrowie masz tylko jedno” może być wspaniałym prezentem dla bliskiej Twojemu sercu osoby. I nie tylko.

  Życie człowieka jest wymagającą wędrówką. Wygrywanie życia wymaga: dużej siły woli, ciągłej pracy nad sobą i relacjami, rozwoju duchowego, codziennej walki i troski o dobro, życia w prawdzie, uczenia się doświadczania miłości, bogactwa ideałów i aspiracji oraz ciągłego budowania relacji z Bogiem. Nie ma dróg prostych i na skróty. Dobro, udane relacje i zdrowie trzeba sobie wypracowywać codzienną, niełatwą pracą, która nigdy się nie kończy.

  To jest wymagająca sztuka życia: budować  więzi, przeżywać miliony wrażeń i chwil, zarówno tych dobrych, jak i złych, z bliskimi sercu ludźmi oraz wciąż wierzyć i ufać Bogu, że będzie lepiej. Być dla siebie lustrami, pomagać sobie wzajemnie zmieniać się na lepsze, starać się nawzajem zrozumieć siebie i wspólnie dążyć ku dobru, przepracowując i porzucając to wszystko, co szkodliwe, osłabiające, raniące i sporne. Przemierzać góry i doliny, czyli doświadczać codziennej panoramy życia. Przebaczać sobie nawzajem i iść dalej wspólnie przez życie. Najlepszą drogą. I to każdego dnia. Wszystko, co złe zostawiać za sobą. Do „szkatułki życia” wrzucać tylko dobre wspomnienia. Bo najważniejsze jest to wszystko, co dzieje się tu i teraz oraz istotne są te chwile, na które czekamy. Jak cenne jest życie z dużą wiarą i nadzieją. Życie na tej Ziemi jest krótkie i szybko przemija. Warto gromadzić miłe wspomnienia w „szkatułce życia”, wnosić dużo tego, co ważne, wartościowe i dobre do życia innych, wyjaśniać różne nieporozumienia, wybaczać sobie nawzajem i zapominać o tym, co nie było dobre. I żyć. Tak zwyczajnie.

  Życzę Ci wszystkiego dobrego i wspaniałych podróży w głąb siebie i po świecie.

  A oto kilka moich ulubionych piosenek dedykowanych Tobie, drogi Czytelniku bloga:

  https://www.youtube.com/watch?v=rSktfVJc_IM
  https://www.youtube.com/watch?v=Gktun26eWLU
  https://www.youtube.com/watch?v=D4y_acTR0MY&list=RD4_YLA8rESJc&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=67tT2PbiWcI&index=27&list=RD4_YLA8rESJc https://www.youtube.com/watch?v=S87jWwzvwd8&list=RD4_YLA8rESJc&index=23 https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74&list=RD4_YLA8rESJc&index=26 https://www.youtube.com/watch?v=H6Mg1oPhPug&list=RD4_YLA8rESJc&index=24 https://www.youtube.com/watch?v=SeI42SvFy7Y&list=RD4_YLA8rESJc&index=27

  Udostępnij