Do góry
Blog o psychomedduchowym stylu życia i podróżach
Logowanie | Odwiedź nas:
  Logowanie | Odwiedź nas:

  Gdańsk, Gdynia, Sopot

  Gdańsk – położony nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską – wraz z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto. Gdańsk był kiedyś największym miastem  królewskim. Tereny lasów i zieleni obejmują łącznie jedną czwartą powierzchni całkowitej miasta. Na obszarze miasta znajduje się wiele parków, na przykład:  Park im. Jana Pawła II , Park Oruński, Park Brzeźnieński, Park Jelitkowski. W Gdańsku znajdują się znaczne połacie lasu, obfitujące w liczne wzniesienia i doliny, a niektóre z nich sąsiadują bezpośrednio z terenami mieszkalnymi. Na terenie miasta jest położony park krajobrazowy oraz obecne są: rezerwaty przyrody,  pomniki przyrody, aleje parkowe oraz głazy narzutowe. W Gdańsku-Oliwie urodził się Bruno Gröning – wspaniały człowiek, mocno kochający ludzi i Boga. Bruno Gröning – którego nauka jest mi bliska, bo pokrywa się z wieloma współczesnymi odkryciami naukowymi, osiową filozofią życia głoszoną przez Jezusa oraz moimi badaniami nad psychomedduchowym stylem życia – miał wiele nadprzyrodzonych i nadnaturalnych zdolności. Tysiące osób przeżyło i wciąż przeżywa pomoc i uzdrowienia poprzez jego naukę i dzięki łasce Boga. On sam pisał: „Ja jestem niczym, Pan Bóg jest wszystkim. Nie chcę ani pieniędzy, ani złota, to, czego chcę i mogę, to pomagać i uzdrawiać.[…] Największym lekarzem wszystkich ludzi jest i pozostanie nasz Pan Bóg”. Więcej informacji o jego życiu i uzdrowieniach znajdziesz tutaj.

  Zachęcam Cię również do obejrzenia filmów, poświęconych jego życiu i uzdrowieniom na drodze duchowej.

  Część 1: https://youtu.be/B7L4QKq6Skg
  Część 2: https://youtu.be/pVwjPkBFTt8
  Część 3: https://youtu.be/KwlgQqLsUf4
  https://www.youtube.com/watch?v=NQ_LmlTHAMI
  https://www.youtube.com/watch?v=iM34i3I6FsA&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=Apfwo9HLloM&feature=youtu.be&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=WjijVQQW9FU&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=THcdvD1xH0o
  https://www.youtube.com/watch?v=_TP_h8HlDxM
  https://www.youtube.com/watch?v=hpJPP7D8Rr0
  https://www.youtube.com/watch?v=npcOeCWHpSw
  https://www.youtube.com/watch?v=Ph19atpU58I
  https://www.youtube.com/watch?v=jdMvEE1M7fQ

  Sopot to uzdrowisko i kurort nadmorski, na terenie którego znajdują się naturalne surowce lecznicze. Więcej niż połowę obszaru miasta (około 61%) obejmują tereny zielone. Najbardziej znane miejskie parki to: Park Północny, Park Południowy, Park Hofackera, Park Grodowy i Park Stawowie. W obrębie Sopotu znajdują się: Trójmiejski Park Krajobrazowy, pomniki przyrody, głazy narzutowe oraz Rezerwat przyrody – „Zajęcze Wzgórze”.
  W Gdyni tereny zielone obejmują 48% powierzchni całkowitej miasta.

  Przebywając w Trójmieście i spacerując po terenach zielonych podjęłam refleksję nad ważnym obszarem życia człowieka, a mianowicie finansami. Poniżej znajdziesz wiele cytatów zaczerpniętych z Biblii, odnoszących się do Bożych zasad gospodarowania finansami. Jest to ważna podróż (odpowiedzialne zarządzanie finansami), która może zmienić Twoje życie na lepsze.

   

  Człowiek przezorny oszczędza na przyszłe potrzeby i nie wydaje wszystkiego, co otrzymuje.

  W księdze Rodzaju 41 można przeczytać, że Józef nakazywał oszczędzanie w ciągu siedmiu lat urodzaju, aby Egipcjanie mogli przeżyć siedem lat suszy. Warto wydawać mniej, niż się zarabia. Chociaż o trochę.

  Nie warto umieszczać wszystkich pieniędzy w jednej inwestycji. „Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi” (Koh 11,2).

  Każdy człowiek powinien zaoszczędzić pieniądze na tzw. poduszkę finansową (najlepiej w wysokości minimum 6-miesięcznych najważniejszych wydatków) na czas kryzysu.

  Nie podejmuj decyzji o wydawaniu pieniędzy pod wpływem reklamy czy w oparciu o porównywanie się z innymi. Wielu rzeczy, które są reklamowane wcale nie potrzebujesz.

  W książce „Życie i zdrowie masz tylko jedno” znajdziesz tabelę z zestawieniem miesięcznych wydatków, abyś mógł zobaczyć, na co przeznaczasz pieniądze co miesiąc, na co wydajesz najwięcej pieniędzy i na czym możesz je zaoszczędzić. Bo „zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły” (John C. Maxwell). „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć” (Łuk 14:28-30).

  „Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik” (Prz 22,7). Warto zachować rozwagę i całkowite umiarkowanie lub minimalizm w korzystaniu z kart kredytowych i debetów oraz wystrzegać się pochopnych i nieprzemyślanych zakupów (1 Jana 2:16).

  „Jest dużo rzeczy, których nie można wytłumaczyć, ale nie ma niczego, co nie mogłoby się wydarzyć”, „Jeśli chcesz przeżyć to, co boże, musisz do tego dążyć” – Bruno Gröning.

  „Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego… spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa…będziesz pożyczał wielu narodom [ jak na obecne czasy chodzi o to, że będziesz miał lokaty w banku, obligacje korporacyjne i Skarbu Państwa, itp.], a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki.[…] Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami” (Pwt, 28, 1-14).

  „Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo»” (Jk 4,13-15).

  W Biblii jest ponad 2350 cytatów, które dotyczą finansów. Oznacza to, jak ważne jest mądre zarządzanie własnymi finansami. Wszystkie swoje książki (również tą w języku angielskim) wydałam z własnych środków finansowych – gromadzonych przez lata oszczędności. Także ten blog został stworzony z zaoszczędzonych pieniędzy firmowych. Jestem zwolenniczką odpowiedzialnego gospodarowania własnymi finansami. Preferuję kulturę umiarkowania lub minimalizmu, a nie przesytu, braku umiaru i marnotrawstwa. Zdaję sobie sprawę, że z perspektywy psychologiczno-duchowej korzystniejsze jest kupowanie wartościowych przeżyć niż dóbr materialnych. Świadomie przeznaczam fundusze na turystykę duchową, wartościowe książki, rozwój osobisty i duchowy itp. Wiem, że warto przeznaczać pieniądze i czas na budowanie więzi i bliskich relacji rodzinnych, na przykład na wspólne wyjazdy.

  „Lepsze jest napełnienie jednej garści odpoczynkiem od napełnienia dwóch garści z udręką i od pogoni za wiatrem” (Księga Koheleta 4, 6).

  „Dla kogo ciężko pracuję i odmawiam swej duszy wszelkiego dobra?” (Księga Koheleta 4, 8).

  „Lepiej jest dwóm niż jednemu, gdy mają dobre dochody ze swej pracy; a jeśli upadną jeden podniesie drugiego” (Księga Koheleta 4, 9-10).

  „Nie szukaj radości w wielkim zbytku i nie da się spętać jego wydatkami. Nie stań się żebrakiem przez uczty z pożyczek, gdy nie masz już nic w swoim trzosie” (Mądrość Syracha 18, 32-33).

  „Czy masz dużo, czy mało, bądź zadowolony…” (Mądrość Syracha 29, 23).

  „Poręczenie zgubiło wielu uczciwych, zachwiało nimi jak fala na morzu” (Mądrość Syracha 29, 17).

  „Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25, 21).

  „Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. (…) Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12, 29-31. 34).

  „Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”  (2 Mojż. 20, 17).

  I na koniec…

  Zachęcam Cię gorąco, tak z całego serca, abyś w trakcie lub po podróży położył się wygodnie i przeczytał książki: „Życie i zdrowie masz tylko jedno”, „Studium sztuki lepszego życia” oraz/lub „You have one life and one health”

  Wszystkie informacje o książkach i ich zamówieniu znajdziesz TUTAJ

  Książka „Życie i zdrowie masz tylko jedno” może być wspaniałym prezentem dla bliskiej Twojemu sercu osoby. I nie tylko.

  Życie człowieka jest wymagającą wędrówką. Wygrywanie życia wymaga: dużej siły woli, ciągłej pracy nad sobą i relacjami, rozwoju duchowego, codziennej walki i troski o dobro, życia w prawdzie, uczenia się doświadczania miłości, bogactwa ideałów i aspiracji oraz ciągłego budowania relacji z Bogiem. Nie ma dróg prostych i na skróty. Dobro, udane relacje i zdrowie trzeba sobie wypracowywać codzienną, niełatwą pracą, która nigdy się nie kończy.

  To jest wymagająca sztuka życia: budować  więzi, przeżywać miliony wrażeń i chwil, zarówno tych dobrych, jak i złych, z bliskimi sercu ludźmi oraz wciąż wierzyć i ufać Bogu, że będzie lepiej. Być dla siebie lustrami, pomagać sobie wzajemnie zmieniać się na lepsze, starać się nawzajem zrozumieć siebie i wspólnie dążyć ku dobru, przepracowując i porzucając to wszystko, co szkodliwe, osłabiające, raniące i sporne. Przemierzać góry i doliny, czyli doświadczać codziennej panoramy życia. Przebaczać sobie nawzajem i iść dalej wspólnie przez życie. Najlepszą drogą. I to każdego dnia. Wszystko, co złe zostawiać za sobą. Do „szkatułki życia” wrzucać tylko dobre wspomnienia. Bo najważniejsze jest to wszystko, co dzieje się tu i teraz oraz istotne są te chwile, na które czekamy. Jak cenne jest życie z dużą wiarą i nadzieją. Życie na tej Ziemi jest krótkie i szybko przemija. Warto gromadzić miłe wspomnienia w „szkatułce życia”, wnosić dużo tego, co ważne, wartościowe i dobre do życia innych, wyjaśniać różne nieporozumienia, wybaczać sobie nawzajem i zapominać o tym, co nie było dobre. I żyć. Tak zwyczajnie.

  Życzę Ci wszystkiego dobrego i wspaniałych podróży w głąb siebie i po świecie.

  A oto kilka moich ulubionych piosenek dedykowanych Tobie, drogi Czytelniku bloga:

  https://www.youtube.com/watch?v=rSktfVJc_IM
  https://www.youtube.com/watch?v=Gktun26eWLU
  https://www.youtube.com/watch?v=D4y_acTR0MY&list=RD4_YLA8rESJc&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=67tT2PbiWcI&index=27&list=RD4_YLA8rESJc https://www.youtube.com/watch?v=S87jWwzvwd8&list=RD4_YLA8rESJc&index=23 https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74&list=RD4_YLA8rESJc&index=26 https://www.youtube.com/watch?v=H6Mg1oPhPug&list=RD4_YLA8rESJc&index=24 https://www.youtube.com/watch?v=SeI42SvFy7Y&list=RD4_YLA8rESJc&index=27

  Udostępnij