Do góry
Blog o psychomedduchowym stylu życia i podróżach
Logowanie | Odwiedź nas:
  Logowanie | Odwiedź nas:

  Międzyzdroje

  Międzyzdroje  to miasto położone nad Morzem Bałtyckim, na wyspie Wolin, w północno-zachodniej Polsce. Część wschodnia Międzyzdrojów leży na zachodnich stokach morenowego Pasma Wolińskiego, na którym dominują wzniesienia: Gosań, Grzywacz i Leśnogóra. W granicach miasta znajdują się: piaszczyste plaże, wydmy, torfowiska, klify, wzgórza morenowe, pomniki przyrody i drzewa pomnikowe. Międzyzdroje otoczone są od strony morza strefą „Ostoja na Zatoce Pomorskiej”, natomiast na lądzie obszarem „Wolin i Uznam”. Niezwykłymi atutami miasta są: bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, Park Zdrojowy oraz historyczne zabudowania uzdrowiskowe. Woliński Park Narodowy obejmuje między innymi wybrzeże klifowe z dobrze zachowanymi lasami bukowymi, deltę Świny i wody przybrzeżne Bałtyku.

  Pobyt nad morzem skłonił mnie do szczególnych refleksji, a mianowicie nad Bogiem i Jego dobrocią. I tym chcę się podzielić z Wami.

  Bóg jest hojny.

  Dał nam między innymi czas, abyśmy go dobrze wykorzystali. „Na wszystko jest czas i na każde pod słońcem dzieło właściwa pora. […] On o właściwej porze stworzył wszystko piękne” (Księga Koheleta 3, 1).
  „..przyjdzie bowiem właściwa pora na każdą sprawę i na każde dzieło” (Księga Koheleta 3, 17).

  Chcę Ci zaproponować zapoznanie się z niezwykłą książką pt. „Życie i zdrowie masz tylko jedno”, która promuje psychomedduchowy styl życia.

  Rozwijanie duchowego wymiaru życia otwiera na poznanie żywego Boga, łączenie się z Nim i komunikowanie oraz stopniowo uwalnia od nadmiaru bólu egzystencjalnego, smutków, depresji, gniewu, lęków, urazy, obciążeń, niepotrzebnych tęsknot, strat, rozstań, bezsilności czy obojętności. Pomaga przewartościować priorytety i odnaleźć swoją najlepszą życiową ścieżkę. Kiedy nie pozwalamy naszej duszy zabierać głosu i tłumimy jej zew, nasze całe życie ubożeje i spłyca się. Pojawia się sporo nikomu niepotrzebnego cierpienia.

  Zgłębianie psychologicznego aspektu życia pomaga całkiem nieźle radzić sobie z codziennymi problemami i trudnościami oraz wypracować najlepsze sposoby poradzenia sobie z agresją, gniewem, lękami, niewłaściwą komunikacją czy konfliktami. Pozwala wyzbyć się nadmiaru napięcia, poczucia winy i niepokoju. Służy wypracowaniu udanych relacji z ludźmi.

  Studiowanie medycznego aspektu życia pomaga wdrożyć w życie więcej tego wszystkiego, co służy zdrowiu, spełnieniu, zapobieganiu lub uwalnianiu się od chorób.

  Książka „Życie i zdrowie masz tylko jedno” pokaże Ci, że masz duży wpływ na siebie i swoje życie. I, że zawsze możesz je zacząć na nowo i od nowa. Nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się, że jest inaczej. Pamiętaj proszę, że wszelkie zmiany zaczynają się w Twoim umyśle i ciele. Nie musisz nigdzie wyjeżdżać i uciekać, aby zmienić swoje życie. Zmianę można zacząć tu i teraz.

  Obecnie modne jest „slow life”.

  Wiele osób chce żyć w zgodzie z potrzebami swojego ciała, umysłu, duszy i serca. TY również możesz stać się jedną z nich. Dołącz do wciąż poszerzającego się grona zadowolonych czytelników książek: „Życie i zdrowie masz tylko jedno” i „Studium sztuki lepszego życia”, którzy uważają, że jest w nich prawie wszystko, czego potrzebuje człowiek, aby lepiej i zdrowiej żyć.

  Bóg jest miłosierny.

  „Jakże wielkie miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, co się do Niego zwracają” (Mądrość Syracha 17, 29).

  Bóg „skruszonym otwiera drogę powrotu i umacnia tych, których słabnie wytrwałość” (Mądrość Syracha 17, 24).

  „Sprawia, że słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi, On też sprawia, że deszcz pada i na prawych, i na nieprawych” (Mateusza 5:45).

  https://www.youtube.com/watch?v=5_aIauL2xKA

  Bóg jest Stwórcą.

  „Wszystko bez wyjątku stworzył wiecznie Żyjący” (Mądrość Syracha 18, 1).

  https://www.youtube.com/watch?v=p5jX2G1hHtY

  Bóg wychowuje człowieka dla jego najwyższego dobra.

  „On karci, wychowuje, uczy i jak pasterz zawraca swe stado” (Mądrość Syracha 18, 13).

  „Przyjmującym naukę okazuje serdeczność…” (Mądrość Syracha 18, 14).

  „…nie czekaj z poprawą aż do śmierci” (Mądrość Syracha 18, 22).

  https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE

  Bój jest ojcem, a my Jego dziećmi.

  „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 List św. Jana 3, 1-2).

  https://www.youtube.com/watch?v=zfusL3xTKn4

  Bóg jest mądry.

  „Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń” (Ps 104,24).

  https://www.youtube.com/watch?v=oEHi_w7EzYI

  Bóg jest miłością.

  „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-18).

  „Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych»” (Mk 12, 29–31).

  https://www.youtube.com/watch?v=xBQ2INptpik

  Bóg chce dla nas szczęśliwego i pełnego życia.

  „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga Jeremiasza 29, 11).

  „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują…” (List do Rzymian 8, 28).

  ”Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości” (J 10, 10).

  https://www.youtube.com/watch?v=_Qkd5y_tzKk&t=4s

  Bóg jest wszechmocny i wszechpotężny.

  „Panie, Ty swą wielką mocą i podniesionym wysoko potężnym ramieniem stworzyłeś niebo i ziemię” (Księga Jeremiasza 32, 17).

  Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg „dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły” i że „ci, którzy pokładają nadzieję w Bogu, odzyskują siły” (Izajasza 40: 29, 31).

  https://www.youtube.com/watch?v=NdSGBdMadKg

  Bóg i Jezus są naszymi przyjaciółmi.

  „Nazwałem was przyjaciółmi, bo przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od swojego Ojca” (Jana 15: 15).

  https://www.youtube.com/watch?v=YNqo4Un2uZI

  Bóg jest największym terapeutą.

  „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1, 9).

  „Pan jest ze mną, nie lękam się (…)” (Psalm 118, 6). „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają” (Psalm 23, 4).

  „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie” (List Piotra 5, 7).

  „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Ew. Mateusza 11, 28-30).

  „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (II List do Tymoteusza 1,7).

  https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ

  Bóg jest największym lekarzem.

  „A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Mateusza 19, 26).

  „Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby” (Ps 103).

  https://www.youtube.com/watch?v=gp4N12X1jKo&t=9s

  Kreacja dobrego i szczęśliwego życia to: chcieć dobra dla siebie i innych.

  Bóg dysponuje milionami sposobów uzdrowienia ludzi z nieporządku w ciele, chorób czy uzależnień oraz przyprowadzenia ich bliżej siebie. Pragnie, abyśmy z Jego pomocą, kreowali szczęśliwe życie. Kreacja dobrego i szczęśliwego życia to: chcieć dobra dla siebie i innych. Pomimo wszystko wierzyć w dobro w sobie i innych. Robić jak najwięcej dobrych rzeczy dla siebie i innych. Kierować się jak najczęściej ku dobru. Pytać częściej siebie, jakiego dobra sam potrzebuję i takie samo dobro czynić innym. Dążyć, kiedy to tylko możliwe, do porządku w swoim ciele, w swoim otoczeniu i uporządkowania swojego życia. Stwarzać swojemu ciału możliwości, których ono potrzebuje do odzyskania i utrzymania zdrowia. Zachowywać spokój tam, gdzie pośpiech, niecierpliwość, nerwowość i dysharmonia. Kontrolować i panować nad swoimi myślami.

  Zachęcam Cię do obejrzenia filmików, które pokazują, czym jest prawdziwa, silna wiara w Boga, siebie, uzdrowienie i zdrowie. „Według wiary waszej niech wam się stanie!” – mówił często Jezus. I według dużej wiary dzieją się rzeczy niesłychane.

  Część 1: https://youtu.be/B7L4QKq6Skg
  Część 2: https://youtu.be/pVwjPkBFTt8
  Część 3: https://youtu.be/KwlgQqLsUf4
  https://www.youtube.com/watch?v=NQ_LmlTHAMI
  https://www.youtube.com/watch?v=iM34i3I6FsA&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=Apfwo9HLloM&feature=youtu.be&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=WjijVQQW9FU&list=PL
  https://www.youtube.com/watch?v=THcdvD1xH0o
  https://www.youtube.com/watch?v=_TP_h8HlDxM
  https://www.youtube.com/watch?v=hpJPP7D8Rr0
  https://www.youtube.com/watch?v=npcOeCWHpSw
  https://www.youtube.com/watch?v=Ph19atpU58I
  https://www.youtube.com/watch?v=jdMvEE1M7fQ

  I na koniec…

  Zachęcam Cię gorąco, tak z całego serca, abyś w trakcie lub po podróży położył się wygodnie i przeczytał książki: „Życie i zdrowie masz tylko jedno”, „Studium sztuki lepszego życia” oraz/lub „You have one life and one health”

  Wszystkie informacje o książkach i ich zamówieniu znajdziesz TUTAJ

  Książka „Życie i zdrowie masz tylko jedno” może być wspaniałym prezentem dla bliskiej Twojemu sercu osoby. I nie tylko.

  Życie człowieka jest wymagającą wędrówką. Wygrywanie życia wymaga: dużej siły woli, ciągłej pracy nad sobą i relacjami, rozwoju duchowego, codziennej walki i troski o dobro, życia w prawdzie, uczenia się doświadczania miłości, bogactwa ideałów i aspiracji oraz ciągłego budowania relacji z Bogiem. Nie ma dróg prostych i na skróty. Dobro, udane relacje i zdrowie trzeba sobie wypracowywać codzienną, niełatwą pracą, która nigdy się nie kończy.

  To jest wymagająca sztuka życia: budować  więzi, przeżywać miliony wrażeń i chwil, zarówno tych dobrych, jak i złych, z bliskimi sercu ludźmi oraz wciąż wierzyć i ufać Bogu, że będzie lepiej. Być dla siebie lustrami, pomagać sobie wzajemnie zmieniać się na lepsze, starać się nawzajem zrozumieć siebie i wspólnie dążyć ku dobru, przepracowując i porzucając to wszystko, co szkodliwe, osłabiające, raniące i sporne. Przemierzać góry i doliny, czyli doświadczać codziennej panoramy życia. Przebaczać sobie nawzajem i iść dalej wspólnie przez życie. Najlepszą drogą. I to każdego dnia. Wszystko, co złe zostawiać za sobą. Do „szkatułki życia” wrzucać tylko dobre wspomnienia. Bo najważniejsze jest to wszystko, co dzieje się tu i teraz oraz istotne są te chwile, na które czekamy. Jak cenne jest życie z dużą wiarą i nadzieją. Życie na tej Ziemi jest krótkie i szybko przemija. Warto gromadzić miłe wspomnienia w „szkatułce życia”, wnosić dużo tego, co ważne, wartościowe i dobre do życia innych, wyjaśniać różne nieporozumienia, wybaczać sobie nawzajem i zapominać o tym, co nie było dobre. I żyć. Tak zwyczajnie.

  Życzę Ci wszystkiego dobrego i wspaniałych podróży w głąb siebie i po świecie.

  A oto kilka moich ulubionych piosenek dedykowanych Tobie, drogi Czytelniku bloga:

  https://www.youtube.com/watch?v=rSktfVJc_IM
  https://www.youtube.com/watch?v=Gktun26eWLU
  https://www.youtube.com/watch?v=D4y_acTR0MY&list=RD4_YLA8rESJc&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=67tT2PbiWcI&index=27&list=RD4_YLA8rESJc https://www.youtube.com/watch?v=S87jWwzvwd8&list=RD4_YLA8rESJc&index=23 https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74&list=RD4_YLA8rESJc&index=26 https://www.youtube.com/watch?v=H6Mg1oPhPug&list=RD4_YLA8rESJc&index=24 https://www.youtube.com/watch?v=SeI42SvFy7Y&list=RD4_YLA8rESJc&index=27

  Udostępnij