Do góry
Blog o psychomedduchowym
stylu życia i podróżach
Logowanie | Odwiedź nas:
  Logowanie | Odwiedź nas:

  Kontakt

  Dane firmowe:
  „Kreacja Życia”,
  mgr Romuald Wróblewski
  ul. Kabacki Dukt,
  Warszawa
  Kontakt:
  Formularz kontaktowy

  Więcej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • · Administratorem danych osobowych jest „Kreacja Życia” mgr Romuald Wróblewski, ul. Kabacki Dukt 8/23, 02-798 Warszawa.
  • · Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo: v.wroblewska@kreacjazycia.pl
  • · Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO), lub w trakcie realizacji usługi, czy na potrzeby marketingu produktów i usług firmy „Kreacja Życia”. (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO).
  • · Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane tylko przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania lub przez okres realizacji usługi, czy na potrzeby marketingu produktów i usług firmy „Kreacja Życia”, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
  • · Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • · Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych podanym powyżej.
  • · Podanie danych osobowych jest dobrowolne.