Skutki domowej przemocy psychicznej w dorosłym życiu

Zaliczają się do nich: – stałe napięcie mięśni przejawiające się w drżeniu różnych części ciała, – nadmierna drażliwość, – długotrwały smutek i brak radości, – brak wiary w siebie, obniżona samoocena, – poczucie osamotnienia, bezradności i zagubienia, – silne poczucie winy i wstydu, – brak rozpoznania właściwych intencji i emocji innych osób, – nadmierna sumienność