Funkcjonowanie małżeństw/związków partnerskich pochodzących z rodzin przemocowych i dysfunkcyjnych

Posiadają kilka lub więcej poniżej wymienionych cech osobowościowych, emocjonalnych czy sposobów myślenia lub działania: Mają skłonność do obsadzania swojego dziecka/dzieci w roli powiernika, słuchającego wszystkie problemy dorosłych lub sojusznika występującego w konflikcie przeciw współmałżonkowi/partnerowi. Najczęściej są dobrymi pracownikami, bo są odpowiedzialni, skuteczni, potrafią pracować pod presją czasu. Są bardzo zaangażowani w pracę, bo nie chcą zawieść